Logopeda – przedstawienie zawodu

przez | 8 marca 2019

Praca logopedy polega głównie na pomocy ludziom, którzy z różnych powodów życiowych mają pewne wady mowy utrudniające im znacznie komunikowanie się z innymi osobami.

Z tego względu, że różne rodzaje zaburzeń lekarz może specjalizować się na przykład w pracy z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, mającymi pewne trudności w pisaniu i czytaniu. Do takich zadań logopedy należy poprawne wykonanie specjalistycznych badań, analiza wszystkich wyników, rozpoznanie odpowiedniej sytuacji w rodzinnie pacjenta, rozpoznanie choroby i stanu zaburzeń oraz ustalenie programu terapii. W prawie codziennej pracy z osobami o zdiagnozowanych już zaburzeniach logopeda ma bardzo wiele czasu , który poświęca właśnie na ćwiczenia, które mniej więcej polegają na usprawnianiu narządów mowy, czy ćwiczeniach artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych, odczytywaniu mowy z ust.

Lekarz w zależności od swojej specjalizacji może mieć pracę wszędzie tam, gdzie uczą się oraz przebywają dzieci, młodzież czy dorośli wymagający określonej terapii, a w szczególności w owej poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, poradni foniatrycznej, szpitalach, sanatoriach, szkołach czy nawet przedszkolach oraz ośrodkach dla dzieci z dość dużym uszkodzeniem słuchu.

Bardzo ważnym elementem wyposażenia tego gabinetu logopedy jest bowiem lustro, w którym ćwiczący widzi swoje właśnie odbicie. Ten logopeda nieprzerywalnie pracuje z ludźmi. Bowiem oprócz tego zostaje w kontakcie z rodziną oraz najbliższymi pacjentów. Kiedy zachodzi taka potrzeba logopeda współpracuje także ze specjalistami zupełnie innych dziedzin, jak na przykład z nauczycielem, neurologiem albo psychiatrą. Odbywa się w dni powszednie o stałych godzinach pracy. Logopeda sam planuje swoją pracę i odpowiada za jej wynik. Aczkolwiek praca z dziećmi wymaga od niego bardzo wnikliwej pomysłowości oraz umiejętności zainteresowania ćwiczeniami. To również jeden z kluczowych powodów, który zmusza go do ciągłego dokształcania i śledzenia zmian w dziedzinie logopedii, a też w dziedzinach mu pokrewnych jak na przykład psychologia albo pedagogika.