Kiedy konieczne jest zniesienie współwłasności?

przez | 16 lipca 2019

Współwłasność jako jedna z dostępnych form własności nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem dla współwłaścicieli, na przykład nieruchomości. W takim przypadku można wykonać zniesienie współwłasności.

Do powstania współwłasności może dojść na skutek różnych działań, na przykład otrzymania spadku czy też darowizny albo po rozwodzie. Bardzo często przedmiotem współwłasności jest wtedy nieruchomość, na przykład działka, dom jednorodzinny czy mieszkanie.

Wtedy optymalnym rozwiązaniem może być zniesienie współwłasności, czyli każdy ze współwłaścicieli może otrzymać przysługującą mu część własności.

Aktualnie procedura ta może być przeprowadzona sądownie albo umownie. W pierwszym przypadku odbywa się sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości, które ma miejsce przed sądem. W drugim wystarczy udać się do kancelarii notarialnej, na przykład usługi takie oferuje kancelaria notarialna Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska działająca w Łodzi.

Kiedy prowadzone jest zniesienie współwłasności?

Współwłasność jako szczególna forma własności może stwarzać wiele trudności dla współwłaścicieli, na przykład mogą oni prowadzić spory dotyczące przedmiotu współwłasności, na przykład możliwości jego wykorzystania, jego sposobu użytkowania czy kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Pojawić może się zatem wiele sytuacji, gdy zniesienie współwłasności nieruchomości jak dom jednorodzinny, mieszkanie, działka po prostu jest niezbędne, ponieważ w przeciwnym przypadku współwłaściciele nie będą mogli dojść do porozumienia.

Czy wtedy najlepiej wybrać sądowe zniesienie współwłasności? A może zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza?

Jak można znieść współwłasność?

Jeżeli konieczne jest zniesienie wspolwlasnosci, na przykład zniesienie współwłasności działki czy też zniesienie współwłasności mieszkania lub domu jednorodzinnego, wtedy można skorzystać z procedury sądowego albo umownego zniesienia współwłasności.

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się wtedy, gdy współwłaściciele nie są zgodni co do podziału i pojawiają się pomiędzy nimi spory. W tej sytuacji zniesienie współwłasności nieruchomości w sądzie może nastąpić na trzy sposoby:

  • przez podział fizyczny, czyli podział nieruchomości
  • przez przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli
  • przez sprzedaż nieruchomości i wypłatę zysków dla współwłaścicieli

Sąd decyduje o jednej z powyższych form podziału, przy czym musi także zapoznać się ze stanowiskiem współwłaścicieli oraz uznać ich zdanie.

Drugi sposób to zniesienie współwłasności domu, mieszkania czy działki notarialnie. Taka metoda na podział nieruchomości stosowana jest wtedy, gdy współwłaściciele są zgodni co do podziału. Wtedy może wykonać go notariusz w Łodzi czy w innym mieście – usługi takie oferują kancelarie w całej Polsce. Dobry notariusz zadba o to, aby procedura przebiegła szybko i sprawnie.