Archiwum kategorii: informacje regionalne

Sieradz a bezrobocie. Jak kształtuje się taka bezsilność?

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu organizuje zajęcia aktywizacyjne oraz programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych. Do form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy osobom bezrobotnym należy zaliczyć, między innymi, staże i szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, gospodarczej, klub pracy. Powiatowy Urząd Pracy w… Czytaj dalej »